กู้เงินประกันสังคม

กู้เงินประกันสังคม

เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 4.75% ต่อปี
วงเงิน
สูงถึง 30 ล้านบาท
อายุ
ไม่กำหนดอายุ
เงินกู้ประกันสังคมเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งวันไหน?

กู้เงินประกันสังคม มอบสิทธิ์ใหม่ ครม. เห็นชอบปรับเงิน ทางเลือกเพื่อผู้ประกันตน 

การกู้เงินประกันสังคม จะได้รับการปรับสิทธิใหม่ถึง 3 อย่างด้วยกัน โดยสินเชื่อประกันสังคมจะสามารถกู้ได้แล้วสำหรับผู้ประกันตน โดยจะมีรูปแบบได้ที่ถูกปรับเปลี่ยนแล้วบ้าง มาดูรายละเอียดกันบ้าง 

กู้เงินประกันสังคม – ข้อจำกัดที่จำเป็นจะต้องรู้ 

แม้ว่าจะมีมติใหม่จาก ครม. ให้สามารถกู้เงินประกันสังคม แต่การลงทะเบียนสินเชื่อประกันสังคม จะเป็นเฉพาะกรณีของผู้ที่อยู่ในมาตรา 33 เท่านั้น สํานักงานประกันสังคม ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมเพื่อผู้ประกันตน ข่าวประกันสังคมได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ โดยเพิ่มแนวทางสำหรับคนที่ต้องการอยากกู้เงิน จะสามารถใช้เงินกองทุนชราภาพได้ โดยจะมีข้อเสียบ้าง คือ ผู้ประกันตนกู้ได้สูงสุดอยู่ที่ 2 เท่าของค่าจ้างสูงสุดเท่านั้น ซึ่งหากมีการนำเงินออกมาใช้จ่าย เท่ากับว่าทางลือกจากการใช้เงินที่จะได้รับช่วงชราภาพเมื่อถึงอายุก็จะไม่ได้ด้วยเช่นกัน 

กู้เงินประกันสังคมปรับสิทธิกู้ประกันสังคม

กู้เงินประกันสังคม ครม. ได้มีการลงมติให้สามารถใช้เงินที่อยู่กับสํานักงานประกันสังคมในการเป็นหลักประกันเงินกู้ประกันสังคมเพื่อกู้ยืมเงินได้ซึ่งจะให้ธนาคารที่มีการทำ MOU กับทางบริษัทลงทะเบียนสินเชื่อประกันสังคมของเราจะสามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์ได้เป็นกรณีพิเศษซึ่งจะให้ดอกเบี้ยต่ำสุดสำหรับผู้ที่มีประกันสังคม โดยจะทราบหลักเกณฑ์แต่ละสถาบันการเงินได้ภายหลังจากที่มีการยื่นสมัครกู้เงินเองเท่านั้น สํานักงานประกันสังคมจะเป็นผู้ที่ร่วมออกกฎหมายสำหรับลูกหนี้กรณีผิดนัดชำระกู้ประกันสังคม และกำหนดดอกเบี้ยพิเศษผ่านทางสถาบันการเมือง 

กู้เงินประกันสังคม – อัพเดทข่าวสิทธิ์ประกันสังคมใหม่ 

ประกันตนที่ได้มีการลงทะเบียนสินเชื่อประกันสังคม โดยข่าวประกันสังคม จากมติ ครม. ที่ได้มีการประชุมเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ไม่มีการปรับเกณฑ์สํานักงานประกันสังคมได้กำหนดมาตรา 23 ซึ่งเป็นในส่วนของเงินชราภาพใหม่ มีผลต่อการกู้เงินประกันสังคม จากเดิมที่ไม่สามารถใช้รูปแบบของเงินพบที่อยู่ในมาตรา 33 ซึ่งเป็นอย่างสภาพในการเป็นหลักประกันกู้ประกันสังคม ดังนั้นปัจจุบันถือว่าสามารถทำได้ โดยจะต้องมีการเช็คก่อนว่าเงินที่อยู่ในประกันสังคมซึ่งเป็นเงินชราภาพมีอยู่ในระบบเท่าไหร่และสามารถใช้วงเงินที่มีอยู่สมัครกู้เงิน ซึ่งเป็นเงินชราภาพในการค้ำประกันกับสถาบันการเงินต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการปรับเกณฑ์ใหม่ที่สามารถนำเงินบางส่วนสินเชื่อประกันสังคมซึ่งออกมาใช้ได้ใน กรณีผู้ประกันตนอยู่ในช่วงภาวะวิกฤตสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นสถานการณ์ covid-19 หรือเกิดกิจการของโลก ซึ่งกฎหมายข้อนี้ได้ออกมาใหม่สำหรับผู้ประกันตนอยากกู้เงินมาตรา 33 โดยเฉพาะ ข่าวประกันสังคมยังมีการให้ผู้ที่เป็นผู้ประกันตนสามารถเลือกได้ว่าจะรับเป็นรูปแบบของบำเหน็จหรือบำนาญ 

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

บัตร scb my travel บัตรสำหรับคนที่ชอบเดินทางตลอดทั้งปี
เงินเดือน
รายได้ 35,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 16% ต่อปี
วงเงิน
สูงถึง 5 เท่าของรายได้
อายุ
ตั้งแต่ 20-70 ปี
บัตร amex platinum คือบัตรอะไร? มาทำความรู้จักกันวันนี้
เงินเดือน
รายได้ 1.5 ล้านต่อปี
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 16% ต่อปี
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุ
20 ปีขึ้นไป
Scroll to Top