กู้เงินคนพิการ

กู้เงินคนพิการ

เงินเดือน
รายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
วงเงิน
สูงถึง 10,000 บาท
อายุ
20 ปีขึ้นไป
กู้ยืมเงินคนพิการช่วยเหลือด้านเงินก้อนพร้อมใช้วันนี้

กู้เงินคนพิการ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ..เช็ครายละเอียดสินเชื่อคนพิการที่สำคัญ 2023

ผู้พิการต้องการเงินด่วนฉุกเฉิน อยากได้เงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 ออนไลน์ เช็คเงื่อนไขสำคัญกู้เงินคนพิการกันเลย 

กู้เงินคนพิการ – รายละเอียดสินเชื่อคนพิการ

การกู้เงินคนพิการจะมีเงื่อนไขสำคัญมากที่สุดเลยก็คือ ผู้ที่สามารถขอเงินกู้คนพิการจะต้องเป็นผู้พิการต้องการเงินด่วนฉุกเฉินเพื่อนำไปใช้และมีความสามารถในการชำระคืนได้จริง โดยผู้พิการจะต้องยังสามารถประกอบอาชีพ หรือมีผู้ที่ดูแลอุปการะเรียบร้อย มีประวัติชำระเงินที่ดีมาก่อน 

โดยที่สินเชื่อคนพิการไม่ใช่รูปแบบของกองทุนคนพิการ จะสามารถอนุมัติวงเงินได้สูงสุดคนละ 6 หมื่นบาท ถึงสูงสุด 120,000 บาทท หากเป็นการขอรายกลุ่ม จะไม่เกินกลุ่มละ 1 แสนบาท www.dep.go.th ลงทะเบียนคนพิการได้ในช่องทางนี้ก่อนได้เลยทันที 

กู้เงินคนพิการคุณสมบัติผู้พิการ

คุณสมบัติผู้พิการที่สำคัญจะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดสำคัญกู้เงินคนพิการเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 

  • จะต้องมีเอกสารบัตรประจำตัวของการยืนยันว่าเป็นผู้พิการแล้วเท่านั้นจึงจะกู้ยืมเงินคนพิการได้  
  • จะต้องแสดงว่ามีความจำเป็นในการยืนเรื่องเพื่อขอเงินสนับสนุนเงินกู้คนพิการ อาจจะต้องการเงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 ออนไลน์ หรือ สูงสุด 6 หมื่นบาท
  • จะต้องเป็นผู้พิการที่สามารถยังประกอบอาชีพได้ และต้องการเงินด่วนฉุกเฉินเงินเพื่อสนับสนุนเรื่องการประกอบอาชีพเท่านั้น
  • กู้เงินด่วนจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านในท้องถิ่นที่ยื่นคำร้องมากกว่า 90 วัน 
  • ต้องพิสูทธิได้ว่ามีความสามารถในการชำระเงินคืนได้ มีความน่าเชื่อถือ และมีบุคคลที่ค้ำประกันได้ 

กู้เงินคนพิการ – การเตรียมเอกสารคนพิการ 

สำหรับเงินกู้คนพิการจะต้องมีการเตรียมเอกสารในส่วนของผู้พิการเอง และสำหรับผู้ที่ดูแลคนพิการ โดยกองทุนคนพิการจะต้องมีเอกสารเบื้องต้นที่มีความสำคัญ ดังต่อไปนี้

เอกสารส่วนของผู้พิการ 

  • กู้เงินคนพิการจะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน, สมุดหรือสำเนาบัตรสำหรับคนพิการ, สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาอย่างถูกต้อง 
  • รูปถ่ายสำคัญสินเชื่อคนพิการจะต้องประกอบไปด้วย รูปที่แสดงความบกพร่องพิการ 1รูป, รูปเกี่ยวกับอาชีพที่ประกอบ 1 รูป 
  • ใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่าไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
  • ต้องการเงินด่วนฉุกเฉิน จะต้องมีเอกสารเพื่อการค้ำประกัน โดยใช้สัญญาเช่าที่เพื่อทำการเกษตร หรือเป็นรูปแบบของโฉนดที่ดิน จำนวน 1 ชุด 
  • กรณีที่มีคู่สมรส จะต้องมีเอกสารสำหรับเป็นหนังสือยินยอมจากคู่สมรม รวมทั้งใช้เอกสารสำเนาบัตรส่วนตัวพร้อมรับรองสำเนากู้เงินด่วนผู้พิการ 

เอกสารสำหรับผู้ที่ดูแลคนพิการ 

จะต้องเตรียมเอกสารคล้ายกับของคนพิการเพื่อขอเงินกู้คนพิการ โดยจะต้องมีเอกสารที่แสดงว่าเป็น ใบรับรองผู้อุปการะดูแลลงทะเบียนคนพิการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ในท้องถิ่นนั้น ๆ 

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

บัตร scb my travel บัตรสำหรับคนที่ชอบเดินทางตลอดทั้งปี
เงินเดือน
รายได้ 35,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 16% ต่อปี
วงเงิน
สูงถึง 5 เท่าของรายได้
อายุ
ตั้งแต่ 20-70 ปี
บัตร amex platinum คือบัตรอะไร? มาทำความรู้จักกันวันนี้
เงินเดือน
รายได้ 1.5 ล้านต่อปี
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 16% ต่อปี
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุ
20 ปีขึ้นไป
Scroll to Top